Колкото по-рядко блогвам, толкова повече неща вършва в дейстителност. Скоро ще пусна serenity radio. Надявам се да уредя стажа си в Гимел. Отивам тези почивни дни към Карадере. След това има Rjana Open Air и Airdance Green.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.