Organic logo

Конкурс ей тука, ей така на Европейския съюз за лого. Обаче не можах да преценя кое от моите предложения да пратя. Ще бъда благодарен, ако до ден-два преди да изтече крайния срок видя на къде ще се наклонят везните.

organic logo eu

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.