Moment: Валерия

 

valeriq

Известен си като?
Валерия, Валка

Какви са джобните ти вещи и какво за тях?
ключове
малки картички
телефон

Коя е най-голямата случайност в живота ти?
Че срещнах него

Според теб коя е най-лошата комбинация?

Ако всички хора на земята можеха да чуят думите ти какви биха били те?
Обичам те!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.