Btv за ГМО

Матерялът обхваща повечето трвоги около ГМО, но не всички. Атанасов е парично модифициран и Караджова говори глупости.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.