Moment: spun-k

mariq1

Известен си като?
spunk

Какви са джобните ти вещи и какво за тях?
лешник (незнайно от къде)
пръстен от ядка (който често се губи)

Коя е най-голямата случайност в живота ти?
още не ми се е случила

Според теб коя е най-лошата комбинация?
чай с мляко
дъжд и чадър

Ако всички хора на земята можеха да чуят думите ти какви биха били те?

2 Responses to “Moment: spun-k”

  1. UZUMAKI Says:

    “Ако всички хора на земята можеха да чуят думите ти какви биха били те?”

    ЕБЕТЕ СЕ!

  2. Nanera Says:

    това вече един приятел го написа ; – )

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.